Fokusera bakom målet

Jag hörde en sak som inspirerade mig idag. Han pratade om hur man slår handen igenom en planka utan att skada handen. Man fokuserar inte på plankan, utan bakom den. Handen åker då rätt igenom, eftersom psyket är inställt på att nå ett mål som är längre fram.

Om målet vore plankan själv så skulle du sakta ner innan du nådde fram ordentligt, och då inte ha kraft nog, eller rentav skada dig.

Det fick mig att tänka lite på andra mål i livet. Om vi vill få ett jobb exempelvis, ska vi kanske inte sätta arbetsintervjun som mål, utan sätta målet längre framåt. Att man ska bi framgångsrik på företaget exempelvis. Då kommer man att lägga krut till man når dit, och detaljer i vägen (som plankor och arbetsintervjuer) bara fungerar.

Tänk på det ni..!

Skriv en kommentar...