Jag vill vara

Jag vill vara vördnadsfull.
Jag vill vara storslagen.
Jag vill vara stolt över den jag är.
Jag vill bara göra gott.
Jag vill älska. Älska så det svämmar över.
Jag vill våga förmoda att människor älskar mig.
Jag vill vara en visionär.
Jag vill se, men inte döma.
Jag vill behandla mig själv med lika mycket respekt jag ger andra.

Vad för ursäkt har jag att inte vara allt detta?
Vad skulle kunna vara viktigare?

Skriv en kommentar...